Duomenų valdymas

  • Paruošime duomenų bazes duomenų surinkimui.
  • Paruošime įrankius arba aplikacijas duomenų rinkimui.
  • Apmokysime Jūsų komanda rinkti duomenis su mūsų paruoštais įrankiais arba duomenis surinks mūsų komanda.
  • Paruošime aukštos kokybės duomenis tolimesniam etapui – duomenų analizei.

Duomenų analizė ir vizualizavimas

  • Skaičiavimų ir statistinių metodų duomenims taikymas.
  • Grafikų, lentelių, žemėlapių ir kitos vizualizacijos pasitelkiant turimus duomenis atlikimas
  • Pilnos ataskaitos iš turimų duomenų su mūsų įžvalgomis pateikimas.
  • Galimas periodinis ataskaitų teikimas.

Kiekvienas sprendimas turi būti pagrįstas duomenų analize

Mes naudojame GIS įrankius sprendimams įgyvendinti: duomenų inžinerija, duomenų analizė ir vizualizavimas.

Susisiekite su mumis jei norite gauti daugiau informacijos apie duomenų valdymą, analizę ir vizualizavimą.


Saugomoms teritorijoms | Viešajam sektoriui | Komunalinių paslaugų sektoriui | Nekilnojamam turtui | Žemės ūkiui | Logistikai | Atsinaujinančios energijos valdymui | Pastatų ir pastatų ūkių priežiūrai | Lauko darbų organizavimui ir valdymui